PROCES

HET POEDERCOATPROCES

 1. LOGISTIEK
 2. VOORBEHANDELEN
 3. OPHANGEN
 4. POEDERCOATEN
 5. UITHARDEN IN DE OVEN
 6. AFKOELEN
 7. VERPAKKEN

 

 

 1. LOGISTIEK

ZODRA EEN PRODUCT BIJ ONS BINNENKOMT WORDT DEZE IN DE PLANNING GEZET. ER WORDT REKENING GEHOUDEN MET DE WENSEN VAN DE KLANT MAAR OOK MET DE MOGELIJKHEDEN BINNEN ONS BEDRIJF. ONZE LEVERTIJD LIGT TUSSEN DE 5 EN 10 WERKDAGEN. WE STREVEN ERNAAR DE PRODUCTEN ZO SNEL MOGELIJK TE COATEN, MAAR WE WILLEN HIERIN UITERAARD OOK DE KWALITEIT WAARBORGEN. TIJDENS DE LOGISTIEK WORDT ER EEN STICKER GEMAAKT VAN HET PRODUCT. DEZE STICKER GAAT TIJDENS HET GEHELE PROCES MET HET PRODUCT MEE WAARDOOR DUIDELIJK IS WAT ER MET HET PRODUCT MOET GEBEUREN.

 

 1. VOORBEHANDELEN

EEN JUISTE VOORBEHANDELING IS IN GROTE MATE BEPALEND VOOR DE KWALITEIT VAN DE POEDERCOATING. DE MEESTE PRODUCTEN DIENEN ONTVET TE WORDEN ZODAT DE POEDERCOATING BETER HECHT. OOK KAN HET ZIJN DAT EEN PRODUCT GESTRAALD MOET WORDEN (DOOR EEN EXTERN BEDRIJF). HIERIN KAN MEJA VAKKUNDIG ADVIES GEVEN.

 

 1. OPHANGEN

NA DE VOORBEHANDELING KUNNEN DE PRODUCTEN HANDMATIG OPGEHANGEN WORDEN. HET IS DUS VAN BELANG DAT HET PRODUCT BESCHIKT OVER OPHANGMOGELIJKHEDEN. ER WORDT EEN ZO EFFECTIEF MOGELIJKE MANIER VAN OPHANGING GEZOCHT WAARDOOR ER WEINIG TOT NIETS ZICHTBAAR IS VAN HET OPHANGPUNT. TEVENS DIENT DRAADMATERIAAL EN DERGELIJKE AFGEPLAKT TE WORDEN ZODAT HIER GEEN POEDER KAN KOMEN.  DE PRODUCTEN WORDEN DOOR MIDDEL VAN PASSENDE HAAKJES AAN STANGEN GEHANGEN.

 

 1. POEDERCOATEN

DE STANGEN WORDEN IN DE SPUITCABINE GEHANGEN EN WORDEN VOORZIEN VAN DE JUISTE KLEUR POEDER. DIT POEDERCOATEN KAN GEBEUREN IN EEN SPUITCABINE MET ROBOT-SPUITPISTOLEN OF DOOR ONZE VAKKUNDIGE EN ERVAREN MEDEWERKERS. ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT ER EEN GELIJKMATIGE LAAG POEDERCOATING ONTSTAAT. POEDERCOATING IS EEN ELEKTROSTATISCH PROCES. DE NEGATIEF GELADEN POEDER WORDT OP EEN POSITIEF GELADEN PRODUCT GESPOTEN. HIERDOOR TREKT HET PRODUCT DE POEDER AAN. HET IS EEN NAUWKEURING PROCES. ALS DE POEDERCOATING KLAAR IS, WORDEN DE STANGEN IN HET REK GEHANGEN.

 

 1. UITHARDEN IN DE OVEN

DE REKKEN WORDEN IN EEN OVEN VAN 180 GRADEN GEDAAN VOOR EEN PERIODE VAN 30 MINUTEN. IN DIT HALF UUR VLOEIT DE POEDER UIT TOT EEN GLADDE LAAG POEDERCOATING.

 

 1. AFKOELEN

ALS DE PRODUCTEN UIT DE OVEN KOMEN MOETEN ZE AFKOELEN OM VOLLEDIG UIT TE HARDEN. DE AFKOELINGSDUUR IS AFHANKELIJK VAN HET SOORT MATERIAAL, DE DIKTE, ETC.

 

 1. VERPAKKEN

ALS DE PRODUCTEN VOLLEDIG AFGEKOELD EN UITGEHARD ZIJN, WORDT HET PRODUCT VOOR DE LAATSTE KEER GETOETST OP DE KWALITEIT.

HIERNA KUNNEN ZE VERPAKT WORDEN. OOK DIT IS EEN NAUWKEURIG PROCES. ER WORDT GEKEKEN NAAR DE MEEST EFFECTIEVE MANIER OM HET PRODUCT TE VERPAKKEN ZODAT HET TIJDENS HET TRANSPORT ZOVEEL MOGELIJK BESCHERMD IS. WE MAKEN GEBRUIK VAN VERSCHILLEND VERPAKKINGSMATERIAAL WAARIN WE STEEDS OP ZOEK ZIJN NAAR HET MEEST PASSENDE MATERIAAL VOOR HET PRODUCT. ZODRA HET PRODUCT VERPAKT IS, WORDT DE STICKER VAN HET PRODUCT UITGEBOEKT IN ONS SYSTEEM WAARDOOR ONZE KLANT EEN EMAIL ONTVANGT DAT ZIJN PRODUCTEN KLAAR STAAN. OP DEZE MANIER HEBBEN WE KORTE COMMUNICATIELIJNEN MET ONZE KLANTEN.